MAKALELER

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Nedir?

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı) Nedir?

Şufa hakkı ya da diğer bir adlandırılmış haliyle önalım hakkı, paylı mülkiyet sahip olan herhangi bir paydaşın payını satması durumu söz konusu olmuşsa ve bunu üçüncü kişilere satmışsa diğer paydaşlara bu payı öncelikle satın alma hakkını veren bir haktır. Paylı mülkiyetin kurulmasıyla doğan önalım hakkı, herhangi bir payın üçüncü kişilere satışı söz konusu olduğunda da kullanılabilir hale gelen bir haktır.

Reddi Miras

Reddi Miras

Miras bırakanın ölümü halinde, miras bırakanın yasal veya atanmış mirasçıları ölen kişinin her türlü malvarlığı ile alacak ve borçlarıyla birlikte mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi halinde reddi miras ya da mirasın reddi söz konusudur.

Tapu İptali ve Tescil Davası

Tapu İptali ve Tescil Davası

Kanuna aykırı, usule aykırı veya yolsuz bir şekilde düzenlendiği iddiası bulunan tapu kaydının düzeltilerek hukuka uygun bir hale getirilmesi için açılacak olan davaya tapu iptali ve tescil davası denir.

Taşınmaz Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Taşınmaz Alımı ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre Türk vatandaşlığının kazanılması yetkili makama başvurma yoluyla olacaktır.

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Miras Hukuku kapsamında miras bırakanın ölümü ile beraber yasal ve atanmış mirasçıları mirasını bir bütün olarak yani tüm aktifleri ve pasifleri ile birlikte yasal olarak kazanacaktırlar.

Satıcının Ayıplı Mal Sorumluluğu Bakımından Alıcının Külfetleri

Satıcının Ayıplı Mal Sorumluluğu Bakımından Alıcının Külfetleri

Ayıp kavramı basit şekliyle satılanda, sözleşme veya satılanın niteliği gereği, taşıması gereken özellikleri taşımaması veya tam tersi taşımaması gereken özelliklerinin bulunması olarak ifade edebilir.

Yabancı Mahkeme Tarafından Verilmiş Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkemede Verilmiş Boşanmanın Tanınması ve Tenfizi

Eşlerin karşılıklı iradelerine dayanarak evlilik birliğinin sonlandırılmasına boşanma denir. Yabancılık unsur taşıyan durumların varlığında yabancı bir mahkemede verilmiş olan boşanmanın Türk Hukuk Sistemi’nde de geçerli olabilmesi için birtakım şartların varlığı gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma kavramı, Türk Medeni Kanunu m. 166/3’te yer alan bir kavramdır ve eşlerin anlaşması şeklinde düzenlenmiş bir kurum olarak kanunumuzda yer almaktadır.

Evlilik Dışında Dünyaya Gelmiş Çocuk

Evlilik Dışında Dünyaya Gelmiş Çocuk

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 337 hükmüne göre “ana ve baba evli değilse velayet anadadır.” şeklindedir.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.