Ticaret Hukuku

Kişiler veya şirketler arasındaki ticari ilişkileri ile ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalına Ticaret Hukuku denir. Ana mevzuatı olarak karşımıza 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çıkmakta ve esas olarak Medeni Hukuk’un bir dalıdır. Gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari ilişkilerin kurulması, ticari kişiliklerin oluşturulması, devam ettirilmesi, sona erdirilmesi ve doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözüme oluşmasına ilişkin hukuk kuralları arasında kendisine uygulama alanı bulacaktır.

Ticari işletme Nedir?

Gelir sağlama amaçlayan, devamlı bir faaliyeti bulunan ve bu faaliyeti ise esnaf faaliyetinin üzerine çıkan; ticarethane veya fabrika ya da ticari olarak işletilen tüm kurumlar ticari işletme olarak kabul edilmektedir.

Tacir Nedir?

Ticari bir işi meslek olarak sürekli yapan, belirli bir düzen içerisinde sanatının ve mesleğinin gereklerine uygun olarak faaliyetler yapan gerçek veya tüzel kişilerin hepsi tacir olarak adlandırılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu m. 14 ile ticari işletmeyi tamamen veya kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiyi de tacir olarak tanımlamaktadır. Burada ticari işletmenin varlığı, işletilmesi ve kısmen veya tamamen kendi adına işletiliyor olması gereken en temel özellikleridir.

Esnaf Nedir?

Bir işletmenin büyüklük bakımından hangi hallerde esnaf hangi hallerde ticari işletme olarak sayılacağının belirlenmesinde ölçüt esnaflık kavramı ile mümkündür. Türk Ticaret Kanunu m. 15 esnafı tanımlarken ister gezici ister bir dükkân veya sokağı belirli yerlerinde sabit bir şekilde faaliyette bulunmasını, bu faaliyeti de bedeni çalışmaya dayanmasına ve Türk Ticaret Kanunu m. 11 ile belirtilen miktardan az gelir elde etmesi halinde burada yapılan sanat veya ticaret faaliyeti ile alakalı olan kişiyi esnaf şeklinde tanımlamıştır.

Haksız Rekabet Nedir?

Temel mantığı olarak bozulmamış ve dürüst ticari rekabet ortamının bulunması ve bunun devamlılığı için gerekli görülmüş bir kavramdır. Tüketicinin, ekonominin ve kamunun menfaatlerine uygun ve ayrıca hukuka uygun olarak rekabetin işletilmesi hedeflenmektedir.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.