Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku , sağlık hizmeti talep eden kişiler ile bu hizmeti sunan sağlık personeli, kurum veya kuruşları arasında ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu kapsamda, Sağlık Hukuku karma bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmakta ve içerisinde hem Özel Hukuk hem de Kamu Hukuku kapsamına giren hukuk dallarına özgü kuralları içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır.

Sağlık Hukuku kapsamında bir çok düzenleme olmakla beraber Anayasa’da yer alan kişilerin yaşam hakkı ve dolayısıyla sağlık hakkı temel bir anayasal hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Anayasa m. 56’da “Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlığı altında herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu anayasal bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin anayasal güvence altına alınmış en temel haklarından olan “Sağlık Hakkı” ve “Sağlıklı Yaşam Hakkı” herkes için aynı ölçütlere sahip, eşit şartlarda hizmet alma ile insanların arasında hiçbir ayırım gözetilmemesini şeklinde ifade edilebilecektir. Bu nedenle, hasta hakları temelde olmak üzere sağlık hizmetlerinin olması gereken çağdaş standartlarda, bilimsel çalışmalar doğrultusunda sunulması ve teşhis edilen hastalığa en uygun tedavinin uygulanmasında tıp biliminin ortaya koyduğu normların uygulanmasında titizliğin gösterilmesi konularında şekillenme göstermiştir.

Tıbbi Müdahale Nedir?

Tıbbi müdahale, tıp mesleğini yapmaya yetkili olan kişilerce yürütülen, doğrudan veya dolaylı olarak tedavi amacına yönelik gerçekleştirilen her türlü faaliyeti ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faaliyetler ise en basit anlamı ile teşhis ve tedavi yöntemlerinden, en ağır cerrahi müdahalelere kadar uzanana bir skalada kendisine yer bulmaktadır.

Malpractice Nedir ?

Malpractice kavramı; tıp mesleğini yapmaya yetkili olan kişilerin bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeni ile bir hastanın zarar görmesi yani halk arasındaki tabiri ile “hekimliğin kötü uygulaması” şeklinde tanımlanan bir kavramdır.

Malpractice kavramı, en temelinde yanlış tedavi uygulamasını ifade eder. Bu durum teşhisi, tedavisi, bakımı ve bakımı sonrası dönemde gelişen ve hastanın sağlık durumuna ilişkin hayatına doğrudan etki eden istenmeyen sonuçları meydana getirir.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.