Aile Hukuku

Antalya boşanma avukatı, Antalya aile hukuku avukatı olarak hizmet veren Avukat Burak Bozkurt, Türk vatandaşları arasında ve Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu kişiler arasında gerçekleşen nişanlanma, evlenme ve boşanma gibi Türk Medeni Kanun kapsamına giren konularda hizmet vermektedir. Türk Medeni Kanun kapsamında ayrıca velayet, nafaka, soybağı kurma, vesayet, eşler arasında mal paylaşımı, evlat edinme, çocuk ve aile malları gibi aile hukukunu ilgilendiren tüm dava konularında da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Aile Hukuku Nedir?

Medeni Hukuk’un 5 ana dalından biri olan Aile Hukuku, kişilerin aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen, bunun dışında ailenin parçasını oluşturan küçükler ya da korunmaya muhtaç erginlerde, devlet kontrolü altındaki düzenin yani vesayetin nasıl işleyeceğini düzenleyen hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Aile Hukuku temelinde aile kavramını incelemektedir. Dolayısıyla nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet, nafaka, soybağı kurma, vesayet, eşler arasında mal paylaşımı, evlat edinme, çocuk ve aile mallarını konu almaktadır.

Nişanlılık Nedir?

Nişanlılık evlenmelerinde sorun olmayan ve evlenmeyi karşılıklı olarak vaat eden kişilerin evlenmelerinden önce geçirdikleri aşamayı ifade etmektedir. Burada bir evlenme vaadi söz konusudur. Nişanlanmanın var olabilmesi için karşılıklı olarak evlenme vaadinin bulunması ve bu vaadin ise farklı cinsiyetten iki kişi tarafından gerçekleştirmesi yeterlidir.

Evlenme Nedir?

Evlenme tarafların karşılıklı irade beyanlarını sunmaları ile evlilik birliğinin kurulmasını ifade eder. Ayırt etme gücüne sahip olan kişiler, evlenme yaşına gelmişse taraflar evlenmeyi gerçekleştirebilir. Ancak burada hısımlık hali söz konusuysa, önceki evlilik kesin olarak bitmemişse veya akıl hastalığının varlığından bahsediliyorsa evlenme mümkün olmayacaktır.

Boşanma Nedir?

Boşanma, evlilik birliğini meydana getiren eşlerin halen sağ olmalarına rağmen evlilik birliğinin sona erdirilmesini ifade eder. Boşanmanın sebepleri Türk Medeni Kanunu kapsamında ayrı ayrı sayılmış; zina, cana kast, pek kötü muamele, onur kırıcı hareket, küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, terk etme ya da akıl hastalığı şeklindedir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma ancak hâkim kararı ile sonuçlanmaktadır.

Vesayet Nedir?

Vesayet kavramı, küçüklerin ya da kısıtlı kişilerin burada kısıtlama ile kastedilen akıl hastalığı, madde bağımlılığı, kötü yaşam tarzı, vb. şekillerdeki kişilerin haklarının korunması adına mahkeme tarafından kişi/vasi atanarak haklarının korunmasıdır.

Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku avukatı, Aile Hukuku kapsamına giren bütün anlaşmazlıkların mahkeme aracılığıyla çözümlenmesi adına müvekkillerine avukatlık hizmetiyle hukuki danışmanlık hizmetleri veren avukattır.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.