Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk, faklı milletlerdeki kişi veya kurumlar arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda hangi devletin hukuk kurallarının uygulanacağını belirleyen hukuk dalıdır. Milletlerarası Özel Hukuk, özellikle yurtdışında yaşayan veya yabancı uyruklu kişileri yakından ilgilendirir. Herhangi bir uyuşmazlık meydana geldiğinde hangi ülkenin hukuk sisteminin geçerli olacağı, hangi kanun maddelerinin uygulama alanı bulacağı ve kanunların çatışmaları halinde hangi hukuk kurallarına bakılarak çatışmanın çözümleneceği gibi hususları Milletlerarası Özel Hukuk ile belirlenmektedir.

Tanıma ve Tenfiz Nedir?

Tanıma, yabancı ülke mahkemelerinde verilmiş olan bir yargı kararın başka ülke mahkemelerin tarafından kesin hüküm etkisi göstermesi şeklinde tanımlanmaktadır. Burada kesin hükmün varlığından bahsedilmek için öncelikli olarak verilen kararın o ülke hukuk sistemine göre kesinleşmiş olması gerekir.

Tenfiz, yabancı ülke mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararların başka bir ülkede icra kabiliyetine sahip olması şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımadan farklı olarak burada yabancı ülke mahkemesi kararlarının başka yabancı ülkede icra kabiliyetinin olmasıdır.

Türk Hukuku’nda Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu m. 52 uyarınca tanıma ve tenfizin talep edilebilmesi için hukuki yararının varlığını mevcut olması gerekmektedir.

Tahkim Nedir?

Tahkim, bir hak üzerinde uyuşmazlık yaşayan tarafların aralarında anlaşarak meydana gelen uyuşmazlığı çözmek adına üçüncü kişilerle anlaşmasıdır. Taraflar, bu üçüncü kişi (hakem) kararına uyacaklarını sözleşme ile kararlaştırmaktadır.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.