Ceza Hukuku

Ceza Hukuku, Kamu Hukuku’nun bir türüdür. Kanun tarafından belirlenmiş olan suç ve bunların cezalarını düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza Genel Hukuku Nedir?

Ceza Genel Hukuku, suç kavramının tanımlanmasında maddi ve manevi unsurları ile birlikte, ceza hukukunun genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaların hangi hallerin mevcut olması halinde azaltılması veya ortadan kalkması gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceleyen Ceza Hukuku’nun bir türüdür.

Ceza Özel Hukuku Nedir?

Ceza Özel Hukuku, suç olarak kabul edilen eylemleri ayrı ayrı inceleyerek bu suçların kapsamlarını ve sınırlarını belirleyen, bu kapsamda suçlara yönelik öngörülen cezaları inceleyen Ceza Hukuku’nun bir türüdür.

Ceza Muhakemesi Hukuku Nedir?

Ceza Muhakemesi Hukuku, arama, el koyma, yakalama, tutuklama ve telefon veya ortam dinlenmesi gibi koruma tedbirlerini belirtilen esaslar çerçevesinde uygulandığı suç şüphesinin bulunduğu kişinin özgürlüğünü kısıtlayabilen bir hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku’nda, soruşturma neticesinde şüphelinin iddia makamınca yani savcılıkça suç işlediği yönünde kanaate varılırsa bu halde şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek ceza davası açılır. Açılacak olan aavanın Asliye Ceza Mahkemesinde mi yoksa Ağır Ceza Mahkemesinde mi açılacağı ise suçun niteliğine ve ceza miktarına bakılarak göre belirlenecek ve hangi kapsamdaysa o mahkemede dava açılacaktır. Yargılamanın sonunda mahkûmiyet hükmü olarak adli para cezası, hapis cezası veya güvenlik tedbiri uygulanabilecektir. Bunların dışında cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi gibi bir takım başka uygulamalar da somut olaya göre mümkün olabilecektir. Verilen mahkeme kararının sonrasında istinaf, temyiz ve kararın düzeltilme aşamaları tamamlanması ile bir sonraki aşama olan infaz aşamasına geçilecektir. İnfaz, hapis cezaları bakımından kural olarak açık cezaevleri veya kapalı cezaevlerinde yapılır. Her somut olay için farklılık görmek üzere burada hükümlülerin bazı şartları taşımaları halinde şartlı tahliyesi ve denetimli serbestlikle bulundukları cezaevinden tahliyesi mümkün olabilecektir.

Asliye Ceza Mahkemesi Nedir?

Kanunda yer alan şekli ile niteliği bakımından 10 yıl ve daha az hapis cezasını gerektiren dava ve işler için görevli olan ceza mahkemesi Asliye Ceza Mahkemesidir. Bu kapsamda kanunda; vergi kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma, kasten adam yaralama, taksirle adama yaralama, cinsel taciz, cinsel saldırı, tehdit, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, basit dolandırıcılık, mühür bozma, mala zarar, güveni kötüye kullanma, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, iftira, yalan yere yemin suçları sayılmıştır.

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir?

Kanunda yer alan şekli ile niteliği bakımından 10 yıldan daha fazla hapis cezasını gerektiren dava ve işler, kanunda sayılan ayrıca görevler hariç görevli olan ceza mahkemesi Ağır Ceza Mahkemesidir. Bu kapsamda kanunda; yağma, resmi belgede sahtecilik, irtikap, hileli iflas, nitelikli dolandırıcılık, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, silahlı örgüt kurma, kasten adam öldürme, taksirli adam öldürme, neticesi itibariyle ağırlaşmış yaralama suçları sayılmıştır.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Sanık hakkında hükmolunmuş olan cezasının belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması ve bu denetim süresi boyunca kasten suç işlemeyerek buradaki yükümlülüklere uygun davranması halinde ceza kararının ortadan kalkması ve böylelikle davanın düşmesine yol açan bir kurumdur.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.