Tazminat Hukuku

Haksız fiile bağlı olarak veya herhangi bir başka sebeple meydana gelen tazminat alacaklarını konu edinen hukuk dalına Tazminat Hukuku denir. Tazminat Hukuku kapsamından iki farklı dava türü söz konusudur. Bunlar maddi tazminat davası ve manevi tazminat davasıdır.

Maddi Tazminat Davası Nedir?

Kişinin ölümü sonucunda o kişinin desteğinden yoksun kalınması ya da kişi ölmemiş olması halinde de maluliyeti veya işgücü kaybının meydana gelmesi gibi hallerin varlığı neticesinde malvarlığında oluşmuş zararların giderilmesi adına açılan davadır.

Manevi Tazminat Davası Nedir?

Haksız fiil veya herhangi bir eylem neticesinde davacı olan kişinin ruhsal olarak yıpranması söz konusu olduysa bu yıpranmanın azaltılması adına açılan davadır.

Tazminat Davasını Kim Açabilir?

Konusu her ne olursa olsun meydana gelen eylemin sonucunda bu eylemden dolayı zarara uğrayan kişi tazminat davası açılabilecektir. Ancak eylemden zarar gören kişinin ölmesi sonucunda kişinin birinci derece akrabaları da tazminat davasını açabilecektir.

Tazminat Davalarında Hesaplama Nasıl Yapılır?

Maddi ve manevi tazminat davasının unsurları göz önüne alınarak hakim tarafından bir miktar belirlenmektedir. Mahkemede hakim tarafından belirlenen miktar, bir tarafın zenginleşmesine ya da diğer tarafın fakirleşmesine neden olmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

  • Manevi tazminat davası bakımından meydana gelen somut olayın özellikleri, tarafların maddi durumları, tarafların kusurları, meydana gelen zararın derecesi göz önüne alınarak hakimce bir miktar belirlenmektedir.
  • Maddi tazminat davası bakımından meydana gelen eylemin sonucu olarak kişinin uğradığı maddi zarar, tarafların kusurları, meydana gelmişse maluliyetin oranı göz önüne alınarak hakimce bir miktar belirlenmektedir.
İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.