İcra ve İflas Hukuku

Antalya’da avukatlık bürosunda hizmet veren avukatımız, İcra ve İflas Hukuku kapsamına giren tüm hukuki süreçleri yönetilmesine hakim olarak ilerlemektedir. İcra İflas Kanunu kapsamında, alacaklı olan tarafın tüm alacaklarını ve haklarını, borçlu taraftan temin ve tahsil etmesine yönelik işlemlere yer verilmiştir.

İlam, İlamlı İcra ve İlamsız İcra Nedir?

İlam, mahkemenin verdiği kararın her iki tarafa verilen nüshasına verilen addır. Sulh Hukuk Mahkemesi, Asliye Ticaret Mahkemesi, Aile Mahkemesi, Fikri ve Sınai Hukuk Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemeleri’nden alınır. İlama dayanılarak başlatılan bir icra takibi söz konusu ve takip konusu olan alacak para veya paradan başka her türlü şey için açılmışsa buradaki icra takibi ilamlı icra şeklindedir.

İlamsız icrada ise elinde bir herhangi bir mahkeme ilamı olmayan veya mahkeme ilamı olmasına karşın ilamlı icra yoluna başvurulmamışsa burada kişiler alacaklarını elde etmek için ilamsız icra yoluna başvuracaktır.

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi tespit davası, bir kişinin, iddiada bulunan kişi ile arasında hukuki bir ilişkinin bulunmadığının tespiti için açmış olduğu davadır.

İstirdat Davası Nedir?

İstirdat davası, bir kişinin aleyhinde yapılan icra takibine itiraz etmiş ancak itirazı reddedilmişse ya da süresinde itiraz etmeyip aslında borçlusu olmadığı parayı ödemek durumunda kalmışsa, bu halde ödemiş olduğu paranın geri alınması için açılacak olan davadır.

İcra Takibi

Borçlu tarafın ödemesi gereken borcu ödememesi hali veya zamanında ödememesi gibi hallerde, ne tür koşulların oluşabileceği ve ortaya çıkacak yaptırımların neler olacağı hususunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri alınması gerekmektedir. Borçlu tarafın maruz kaldığı yaptırımlarla beraber alacaklı olan taraf için de çeşitli haklar doğacaktır. İcra takibinde, İcra ve İflas Hukuku kapsamında belirlenmiş yasalar çerçevesinde bir takım yükümlülük uygulanmaktadır. İcra takibinin nasıl uygulanacağı, süresinin ne olduğu ve işleyiş süreci ile ilgili detaylar kanunlarla belirlenmiştir.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.