Boşanma Halinde Düğünde Takılan Takılar

Düğün esnasında eşlerden hangisine takıldığı önemsiz olarak takılmış olan tüm takılar kadına aittir.

Burada erkeğe takılmış olan takılar için sadece erkeğin kullanımına özgü olanlar erkeğe ait olacaktır. Ayrıca Yargıtay düğün sırasında takılan ziynet eşyalarının eşlerden hangisine takıldığına bakmaksızın bunların kadına bağışlanmış sayıldığını ve kadının kişisel malvarlığına eklenmesi gerektiğini kabul etmektedir.

Düğün Takıları Ne Zaman Talep Edilir?

Kadının düğün takılarıyla ilgili olarak talebinde; boşanma davasıyla birlikte de ileri sürülebileceği gibi boşanmanın kesinleşmesinin ardından ayrı bir dava olarak da ileri sürülebilecek bir durumdur. Açılacak olan davada eğer mümkünse ziynet eşyalarının aynen iadesi, bunun mümkün olmaması halinde de ziynet eşyalarının bedelinin talebi söz konusu olacaktır. Ziynet eşyalarının aynen iade ya da bedelinin ödenmesi talepleri boşanmanın eki olmayan boşanmadan bağımsız taleplerdir. Bu nedenle boşanma davası esnasında ziynet eşyalarının talebi söz konusu olmuşsa ayrıca bir nispi harcın yatırılması gerekecektir.

Boşanma durumunda düğünde takılmış olan ziynet eşyaları kadının kişisel malı olarak kabul edildiği için burada mal paylaşımı hesaplamasına dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak düğünde takılmış olan ziynet eşyaları düğün masrafları, evlilik birliği devam ederken meydan gelen ihtiyaçlar veya erkeğin borçlarının karşılanması nedeniyle kullanılması söz konusu olmuşsa kadının boşanması durumunda bunları erkekten talep hakkı doğacaktır. Ancak kadın özgür iradesiyle bunları geri almamak koşuluyla erkeğe vermişse burada erkekten ziynet eşyalarını geri talebi söz konusu olmayacaktır. Ancak bu durumun varlığı erkek tarafından ispat edilmesi gerekecektir. Yani erkek geri verilmemek üzere kadından aldığı ziynet eşyalarının bu şartlarla aldığını ispat külfeti erkeğe aittir. Yargıtay bu konuda düğünde takılan ziynet eşyalarının ve paralarının taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça iade koşuluyla kullanıldığını kabul etmektedir. Çünkü bahsi geçen ziynet eşyalarıyla paralar kadının kişisel malıdır. Dolayısıyla bunların erkek tarafından kullanılması iade edilmeyeceği anlamını doğurmaz. Eğer erkek iade edilmemek üzere aldığını ispat edebilirse burada kadının takı parasına ilişkin talebi kabul edilecektir.

Düğünde takılmış olan ziynet eşyalarıyla paralar davalının zilyetliğinde bulunuyorsa yani takılar duruyorsa aynen iade için istihkak davası açılacaktır. Düğünde takılmış olan ziynet eşyalarının aynen iadesi için açılacak olan istihkak davasında herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur. Bu nedenle dava her zaman açılabilecektir. Ancak ziynet eşyalarının aynen iadesi mümkün değilse bu durumda da ziynet eşyalarının bedeli talep edilebilecektir. Bu halde ise dava açma süresi 10 yıldır. Zira aynen iade hali zamanaşımına tabi olmayan bir istihkak davası iken bedelinin ödenmesi talebi 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olan bir tazminat davası niteliğindeki davadır. Burada mevzusu geçen 10 yıllık süre ise boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren başlayacaktır.

İLETİŞİM FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.